O nás

Spolek pro dějiny řemesla a živností vznikl v létě 2019. V lednu 2020 byl registrován u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci. Důvodem založení spolku bylo nespokojenost s dosavadním zájem domácí historiografie o téma řemesel a řemeslníků. 

Posláním našeho spolku je systematické historické bádaní o dějinách řemesel a řemeslníků v historických českých zemích. Publikování odborných a popularizačních historických článků a publikací o řemeslech a řemeslnících. Dále podporujeme vydávání lokálních monografií, které se dotýkají našeho tématu, a překládání zahraničích významných prací do českého jazyka. 

Jakub Huška,

předseda spolku