V současnosti připravujeme vydání monografie Jakuba Hušky "Svatý Kopeček: dějiny obce a městské části". Ta představí čtenářům nejen dějiny obce/městské části, ale velká pozornost bude věnována též místní "poutní ekonomice": svatokopeckým kramářům, knihvazačům, perníkářům, hostinských a cukrářů. 

Publikace vyjde v pátek 27. 11. 2020. Zde je malá ukázka z knihy:

V případě zájmu vyplňte tento emailový formulář. Případně volejte na číslo +420 777 711 086. 

Vydání publikace finančně podpořil
Vydání publikace finančně podpořil