Spolek pro dějiny řemesel a živností, z. s.

v zemích Koruny české

Posláním našeho spolku je systematické historické bádaní o dějinách řemesel a řemeslníků v historických českých zemích. Publikování odborných a popularizačních historických článků a publikací o řemeslech a řemeslnících. Dále podporujeme vydávání lokálních monografií, které se dotýkají našeho tématu, a překládání zahraničích významných prací do českého jazyka. 


Pro badatelé je v sídle spolku k dispozici knihovna s domácí a zahraniční literaturou k dějinám řemesel a živností.